Česká republika

Collo - Heřman Löw, Místek-Koloredov

Tuzemský rum
Tuzemský rum

Tuzemský rum

72 x 101 mm (2.8\" x 4\")
rumy z celého světa

Historie

Od roku 1796 vlastnil palírnu a hospodu Bernhard Galgon, který ji v roce 1803 prodal Josefovi Altmannovi, jenž pronajal v roce 1829 objekty Izákovi Löwovi, v roce 1856 (1860) založil jeho syn Hermann Löw likérku a v roce 1870 se vše stalo Löwovým majetkem.

V roce 1889 přistoupil do firmy jako prokurista Jindřich Löw. V roce 1905 se firma proměnila na veřejnou obchodní společnost; společníky se stali Hermann, Jindřich, Fanny a Emil Löwovi. V roce 1906 zemřel Hermann Löw, vedení společnosti převzal syn Jindřich. V roce 1919 se firma přejmenovala na „Heřmann Löw, továrna na likéry, pálené lihové tekutiny, ovocné šťávy, marmelády, ovocná vína, sladké, hořké a pelyňkové víno a obchod s nimi.“ Firma užívala i jméno „Collo, Heřman Löw, Místek-Koloredov-Morava“. Za války likérku jako židovský majetek převzal správce Karel Ladek. Společníci byli roku 1941 posláni do koncentračního tábora a tam zahynuli. Roku 1948 byl podnik znárodněn a patřil pod Ostravské lihovarské závody, n. p. Ostrava.


Firma byla znárodněna vyhláškou "Vyhláška ze dne 23.7.1948 o znárodnění některých průmyslových podniků a závodů v oboru potravinářském". Ve vyhlášce je uvedena jako '"Heřman Löw", Místek-Koloredov (majitel veř. obch. spol.).'

[Zdroj: epravo, cit. 2014]


Zde jsou plné texty z etiket

cz1587: Ministerstvo potravinářského průmyslu, hl. správa lihovarů a škrobáren; Povoleno podle vl. nař. č. 377/1920 Sb. pod čís. 1/4-20 002-961 1947; Obsah 0.45 lt; MPP; 40%; Tuzemský rum; Slezské lihovary, n.p., Ostrava, závod 'Collo' - Místek


Hledání v textech na etiketách

Hledat v názvech firem (?) Jednoduchý dotaz
Hledat v názvech rumů (?)
Hledání na etiketách (?)
Části slov (min 2 znaky) nebo celá slova Hledat celá slova místo částí slov (?)

Poslední úpravy: 2.7.2015 Vytvořil Petr Hloušek
Hlouškovi  
Petrovy rumové etikety

English Česky Deutsch/

TOPlist
Od roku 1997